Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Lực hạt nhân là lực nào sau đây ? A. Lực điện.

Câu 1:

Lực hạt nhân là lực nào sau đây ?

A. Lực điện.

B. Lực từ

C. Lực tương tác giữa các nuclôn.

D. Lực tương tác giữa các thiên hà.

Câu 2:

Độ hụt khối của hạt nhân

A. Δm = - .

B. Δm = m - - .

C. Δm = ( - ) - m.

D. Δm = - .

với N = A - Z; m, , lần lượt là khối lượng hạt nhân, khối lượng prôtôn và khối lượng nơtron.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: C