Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài mẫu 1: Đề bài: Nghị luận về quan điểm: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, mất niềm tin và nghị lực là mất tất cả.

Bài mẫu 1:

Đề bài:

Nghị luận về quan điểm: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, mất niềm tin và nghị lực là mất tất cả.

Mất mát điều gì đó trong cuộc đời mỗi con người là không tránh khỏi. Nhưng con người đối diện và nhìn nhận sự mất mát ấy như thế nào mới là quan trọng. Có ý kiến cho rằng: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, mất niềm tin và nghị lực là mất tất cả. Câu nói trên đề cập đến ba điều mất mát mà chúng ta dễ gặp phải. Đó là mất của cải, mất danh dự và mất bản thân. Đúng vậy, mất tiền là chẳng mất gì cả. Vì tiền là của cải, vật chất, mất nó thì chúng ta có thể làm ra. Nhưng mất danh dự là mất nửa cuộc đời. Con người sống và tồn tại trong một môi trường xã hội nhất định. Danh dự là quan trọng, thứ để khẳng định giá trị bản thân của mỗi người. Đánh mất danh dự nhiều người không sống nổi. Nhưng thực tế, mất danh dự con người vẫn có cơ hội sống và khẳng định lại bản thân mình. Bản thân chót làm điều không tốt, hình tượng bao nhiêu năm xây dựng bỗng sụp đổ. Nhưng không có nghĩa là chấm hết. Bạn có thể đi một nơi nào đó thật xa làm lại từ đầu, bạn có thể sống âm thầm, lặng lẽ để tìm lại giá trị cho bản thân… Có rất nhiều cách, chỉ cần bạn đối diện, một nửa cuộc đời vẫn là bạn. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất của cuộc đời này không phải mất tiền, mất danh dự mà là mất niềm tin và nghị lực. Nhiều bạn cứ nói đùa nhau: “sống bằng niềm tin à”! Nhưng thực ra là đúng. Sống không có niềm tin, bạn khác nào sống thiếu ánh sáng. Niềm tin cho bạn con đường, lý tưởng, mục tiêu. Còn nghị lực cho bạn ý chí, sức mạnh, sự nỗ lực. Không có niềm tin và nghị lực thì coi như bạn chẳng có gì trên cuộc đời này. Cuộc đời đâu trải thảm cho bạn đi, mà đầy rẫy những khó khăn, thử thách, cuộc đời bạn chính là sống để khẳng định niềm tin và nghị lực của mình. Bởi vậy không có chúng, bạn trở thành vô nghĩa, sống mà đánh mất chính bản thân mình. Vậy nên, muốn sống cả đời này để có tiền và giữ gìn danh dự thì hãy luôn giữ vững niềm tin và nghị lực của bản thân mình.