Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Từ Al2O3 và các dung dịch KOH, H2SO4, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.

Câu 8:

Từ và các dung dịch KOH, , viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.

Lời giải:

2KOH + + O

Cô cạn dung dịch được tinh thể khan

+ ( + O

Cô cạn dung dịch thu được tinh thể (.O

- Hoà tan 1 mol vào nước cất.

- Hoà tan 1 mol (.O vào cốc nước cất khác.

- Đun nóng cả hai dung dịch, trộn 2 dung dịch với nhau rồi khuấy mạnh, sau đó để nguội, một thời gian thấy dung dịch bị vẩn đục, các tinh thể .(.O sẽ tách ra.