Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trình bày phương pháp hoá học để xử lí các chất thải công nghiệp sau :

Câu 8:

Trình bày phương pháp hoá học để xử lí các chất thải công nghiệp sau :

a) Khí trong quá trình nướng quặng (có lẫn hợp chất của lưu huỳnh, thí dụ FeS) trong sản xuất gang thép.

b) Khí trong sản xuất axit

c) Khí clo trong điện phân sản xuất Na, NaOH.

d) Xỉ quặng của quá trình đốt pirit trong sản xuất axit .

Lời giải:

Biện pháp đầu tiên là thu hồi để sản xuất các sản phẩm có ích theo nguyên tắc xây dựng khu liên hợp sản xuất. Nếu không giải quyết được thì mới phải dùng hoá chất để khử các chất độc hại này.

Thí dụ :

a) Khi nướng quặng chứa có lẫn hợp chất lưu huỳnh trong sản xuất gang sẽ sinh ra . Có thể thu hồi khí để sản xuất axit , hoặc dùng để tẩy màu cho đường saccarozơ.