Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

Câu 7:

Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

Lời giải:

Điều chế phenol:

- Cách 1:

từ clobenzen

Cl + NaOH → ONa + HCl

ONa + HCl → OH + NaCl

- Cách 2:

từ cumen

Theo phương pháp hiện nay (cách 2) : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường.