Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Câu 7:

Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Lời giải:

Phản ứng của các chất với dung dịch NaOH :

( + 3NaOH → COONa +

( + 3NaOH → COONa +

( + 3NaOH → COONa +

Ta có: = 100.1000.50/100 = 50000g

= 50000/890 = 56,18 mol

= 30000 (g) → = 33,94 (mol)

= 20000 (g) → = 24,81 (mol)

Từ pt ta có: =

=

=

Khối lượng muối thu được :

+ +

= 3(56,18.306 + 33,94.304 + 24,81.278) = 103218,06 (g) =103,2 (kg).