Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Nhà máy chế biến thực phẩm tại thị xã Sơn Tây có dây chuyền sản xuất glucozơ từ tinh bột sắn. Hiệu suất của phản ứng tạo glucozơ là 80% và trong bột sắn có 90% tinh bột.

Câu 7:

Nhà máy chế biến thực phẩm tại thị xã Sơn Tây có dây chuyền sản xuất glucozơ từ tinh bột sắn. Hiệu suất của phản ứng tạo glucozơ là 80% và trong bột sắn có 90% tinh bột.

a) Nếu công suất của nhà máy là 180 000 tấn glucozơ/năm và không tận dụng sản phẩm thừa thì lượng chất thải xả ra môi trường là bao nhiêu ?

b) Thực tế, người ta đã thu hồi phần thừa ra để sản xuất cồn y tế (cồn 70°). Tính thể tích cồn y tế tối đa có thể sản xuất được nếụ tận dụng được 80% lượng phế thải. Cho khối lượng riêng của etanol bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Việc sản xuất này có gây ra sự ô nhiễm nào không ?

Lời giải:

( ⟶ n

180000 tấn glucozo cần 162000 tấn tinh bột tương ứng với 180000 tấn bột sắn

Lượng bột sắn thực tế cần dùng là: 180000.100/80 = 225000 tấn

Lượng chất thải ra: 225000- 162000= 63000 (tấn)

Trong 63 000 tấn chất thải có 45 000 tấn bột sắn.

b) Trong 45 000 tấn bột sắn thải ra có 40 500 tấn tinh bột.

(H5OH+

Theo sơ đồ, số mol etanol là 5. mol.

Do hiệu suất tận dụng 80%, nên số mol etanol thu được là 4. mol.

Khối lượng etanol nguyên chất : 184. g.

Thể tích etanol nguyên chất : 230. ml.

Thể tích cồn 70° : 328,57. ml = 328,57. lít.

Chất gây ô nhiễm : khí . Khắc phục : dùng sản xuất sođa, bình chữa cháy ; sản xuất thuốc giảm đau dạ dày,…