Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Khí X điều chế từ H2 và Cl2 ;

Câu 6:

Khí X điều chế từ ; khí Y điều chế bằng cách nung nóng ; khí Z sinh ra do phản ứng của với axit HCl ; khí A sinh ra khi nung đá vôi ; khí B thu được khi cho Fe tác dụng với dung dịch loãng. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt.

Lời giải:

X là khí HCl ; Y là ; Z là ; A là ; B là .

Dùng tàn đóm cháy dở : nhận được .

Dùng nước brom : nhận được ; Dùng nước vôi trong dư nhận được ; Dùng giấy quỳ tím ẩm : nhận được HCl ; còn lại là .