Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Gần khu vực có mỏ đồng (chứa quặng có thành phần chính là Cu2S) người ta xây dựng khu liên hợp sản xuất.

Câu 6:

Gần khu vực có mỏ đồng (chứa quặng có thành phần chính là S) người ta xây dựng khu liên hợp sản xuất. Khu liên hợp này sản xuất Cu, bột CuO, CuClO và . Vậy trong và xung quanh khu vực này sẽ bị ố nhiễm bởi những chất nào nếu việc xử lí nước thải và khí thải không tốt ?

Lời giải:

Các quá trình sản xuất :

Đốt S được CuO, (sản xuất axit ); dùng axit HCl sản xuất ; dùng C hoặc CO khử CuO.

Chất gây ô nhiễm là : , ion , axit HCl, khí CO và .