Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho dung dịch và dung dịch hỗn hợp và Na2CO3.

Câu 6:

Cho dung dịch và dung dịch hỗn hợp . Trình bày phương pháp hoá học phân biệt hai dung dịch trên.

Lời giải:

Cho dung dịch đến dư vào 2 dung dịch, sau đó lọc bỏ kết tủa và cho dung dịch HCl vào dung dịch nước lọc. Dung dịch nào có khí bay ra thì dung dịch ban đầu là

+ ↓ + 2NaCl

HCl + + ↑+ O.