Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Nêu những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng về tính tiện dụng, tính kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường.

Câu 5:

Nêu những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng về tính tiện dụng, tính kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường.

Lời giải:

- Xà phòng không tiện dụng trong nước cứng.

- Phải khai thác từ các nguồn dầu mỡ động vật, thực vật.

- Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, phá huỷ môi trường, phải tốn nhiều thời gian nuôi trồng, chầm sóc.

- Phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ.