Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có các mẫu phân đạm sau :

Câu 5:

Có các mẫu phân đạm sau : Cl (đạm một lá), (đạm hai lá), (đạm nitrat) và ( (đạm sunfat). Trình bày cách phân biệt các mẫu phân đạm trên.

Lời giải:

Hoà tan vào nước được các dung dịch.

Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím ; 3 dung dịch còn lại làm quỳ tím chuyển thành màu hồng nhạt.

Cho dung dịch vào 3 dung dịch còn lại. Dung dịch ( tạo kết tủa trắng.

Nhỏ dung dịch vào 2 dung dịch còn lại. Dung dịch Cl tạo kết tủa trắng. Còn lại là .