Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tại sao khi điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi phải thêm criolit ?

Câu 4:

Tại sao khi điện phân nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi phải thêm criolit ?

Lời giải:

Tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp, tăng độ dẫn điện, đỡ tốn điện năng. Tạo hỗn hợp xỉ nhe nổi lên trên, bảo vệ nhôm không bị oxi hoá bởi oxi trong không khí; nhôm được dẫn ra khỏi bể điện phân dễ dàng.