Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy nêu những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng ô nhiễm nguồn nước ?

Câu 4:

Hãy nêu những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng ô nhiễm nguồn nước ?

Lời giải:

Do hoạt động nông nghiệp : trồng cấy cần bón phân, thuốc trừ sâu.

Do hoạt động công nghiệp : các chất thải của các nhà máy tan trong nước gây ô nhiễm.

Do sinh hoạt : bột giặt, nước thải từ nấu ăn, chất thải của người, động vật tan trong nước.