Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

Câu 31:

Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột trong nước cần 3,36 lít (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

Lời giải:

+ + O → Ba( (1)

+ +O → Mg( (2)

Số mol đã cho là : 0,15 (mol)

Đặt x và y là số mol của ta có hệ phương trình :

x + y = 0,15

197x + 84y = 23,9

→x = 0,1 và y = 0,05

= 197.0,1 = 19,7 (g)

= 23,9 - 19,7 = 4,2 (g).