Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0IM, thu được 1 g kết tủa. Xác định V

Câu 29:

Sục V lít khí (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca 0,0IM, thu được 1 g kết tủa. Xác định V

Lời giải:

Sục khí vào dung dịch Ca thu được 1 g kết tủa thì có 2 trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1 : Phản ứng chỉ tạo ra 1 g kết tủa :

+ Ca + O (1)

Theo đề bài : = 0,01.2 = 0,02 (mol). Vậy Ca dư.

= 22,4.0,01 = 0,224 (lít).

Trường hợp 2 : Phản ứng tạo ra nhiều hơn 1 g kết tủa, sau đó tan bớt trong dư còn lại 1 g.

+ Ca + O

0,02 0,02 0,02 (mol)

+ + O → Ca(

0,01 0,01 (mol)

= 22,4.(0,02 + 0,01) = 0,672 (lít).