Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.

Câu 21:

Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.

Lời giải:

Trong thành phần của đá vôi có các hợp chất , . Nước mưa hoà tan khí trong không khí đã hoà tan dần các hợp chất ,

+ + O → Ca(

+ + O &rarrl Mg(