Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Ngâm 9 g hợp kim Cu - Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí H2 (đktc). Hằy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Câu 21:

Ngâm 9 g hợp kim Cu - Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí (đktc). Hằy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Lời giải:

Zn + +

= = 0,896/22,4 = 0,04 mol

=> = 0,04.65 = 2,6 (g)

= 2,6/9 .100% = 28,89%

= 71,11%