Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít chứa khí Cl2 (đktc) và một ít bột kim loại M. Sau khi phản ứng hoàn toàn giữa Cl2 và M, áp suất khí trong bình còn lại 0,8 atm, lượng muối tạo thành là 16,25 gam.

Câu 19:

Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít chứa khí (đktc) và một ít bột kim loại M. Sau khi phản ứng hoàn toàn giữa và M, áp suất khí trong bình còn lại 0,8 atm, lượng muối tạo thành là 16,25 gam. Nhiệt độ bình không đổi 0°C, thể tích kim loại M và muối rắn của nó không đáng kể. Xác định kim loại M.

Lời giải:

Số mol ban đầu là 0,75 mol ; số mol sau phản ứng là :

0,8.16,8/(0,082.273) = 0,6 mol

→ Số mol đã phản ứng là 0,15 mol

M = 18,67n

n = 3 M = 56 ( Fe)