Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

Câu 19:

Malachit có công thức hoá học là .Cu. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

Lời giải:

.Cu→ 2CuO + + O

CuO + → Cu + O