Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và FeCl3 đem hoà tan trong nước. Lấy một nửa dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư) ngoài không khí thấy tạo ra 0,5 mol Fe(OH)3.

Câu 18:

Hỗn hợp X gồm đem hoà tan trong nước. Lấy một nửa dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư) ngoài không khí thấy tạo ra 0,5 mol Fe. Nửa còn lại cho tác dụng với dung dịch (dư) tạo ra 1,3 mol AgCl. Xác định tỉ lệ mol trong X.

Lời giải:

Gọi x, y là số mol muối

Ta có các sơ đồ phản ứng sau :

Khi tác dụng với NaOH ngoài không khí, Fe2+ sẽ bị oxi hoá thành

Khi tác dụng với , toàn bộ đều tạo kết tủa

Lập tỉ lệ (1)/(2) = (x+y)/(2x+3y) = 0,5/1,3 → x/y = 2/3