Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCl, H2SO4, HNO3 ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Câu 17:

Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCl, , ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải:

Fe + 2HCl(l) → +

2Fe + (l) → ( +

2Fe + ( + + O

Fe + (đ, nguội) → không phản ứng

Fe + (l) → Fe( + NO + O

Fe + (đ, nguội) → không phản ứng

Fe + → Fe( + + O