Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ?

Câu 17:

Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ?

Lời giải:

– Do Cu có phân lớp d đầy đủ nhưng cấu trúc chưa hoàn toàn bền vững nên nguyên tử có thể bị kích thích chuyển thành trạng thái nên ngoai hóa trị I Cu thường có hóa trị II khi kết hợp với các nguyên tử khác

- Khả năng Cu tác dụng với các axit

+ Cu không tác dụng với các axit không có tính oxi hóa như HCl, (l)

+ Cu tác dụng với các axit có tính oxi hóa như (đ), ,...

Cu + (đ) → + + O

3Cu + (l) → 3Cu( + 2NO + O

Cu + (đ) → Cu( + + O