Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hoá trị III trọng khí Cl2 thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại.

Câu 17:

Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hoá trị III trọng khí thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại.

Lời giải:

2M + 3C12 → (1)

Số mol đã phản ứng là : (5,34-1,08)/71 = 0,06 mol

Theo (1) số mol kim loại phản ứng là : 0,06.2/3 = 0,04 mol

Khối lượng mol của kim loại là : 1,08/0,04 = 27 (g/mol)

Kim loại là Al.