Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Khi điều chế hiđro từ kẽm và dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm một vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit thì thấy H2 thoát ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Câu 16:

Khi điều chế hiđro từ kẽm và dung dịch loãng, nếu thêm một vài giọt dung dịch vào dung dịch axit thì thấy thoát ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Lời giải:

Khi nhỏ thêm vào một ít dung dịch lập tức xảy ra pư

Zn + + Cu

Trong dung dịch hình thành một pin điện giữa các cực là Cu và Zn có sự dịch chuyển các dòng e trong dung dịch.

ion trong dung dịch nhận các e đó và thoát ra dưới dạng khí và tốc độ pư nhanh hơn.