Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

Câu 16:

Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

Lời giải:

Gọi kim loại là M, có hoá trị n.

2M +

Theo phương trình hoá học, cứ :

n mol thu được 2 mol muối

Vậy 6,72/22,4 = 0,3 mol thu được 32,5/(M +32,5n) muối

Do đó ta có : n. 32,5/(M +32,5n) = 2.0,3 → M = 56n/3

Vì n là số nguyên, dương nên chỉ có n = 3 và M = 56 là hợp lí. Vậy kim loại đã dùng là Fe.