Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Câu 16:

Cho 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 1,68 lít (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

2Al + 6HCl → +

x     3/2y (mol)

Mg + 2HCl → +

y     y (mol)

Ta có hệ phương trình : 27x + 24y = 1,5

3x/2 + y = 1,68/22,4 = 0,075

Giải hệ phương trình rồi tính phần trăm khối lượng của từng kim loại được : = 60% ; = 40%.