Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g CO2. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở dạng tổng quát.

Câu 15:

Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g .

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở dạng tổng quát.

b) Xác định công thức hoá học của oxit sắt đã dùng.

c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để phản ứng hết a gam oxit sắt nói trên.

Lời giải:

a) FexOy + yCO → xFe + (1)

b) số mol các chất thu được sau phản ứng:

= 0,015 mol , = 0,02 mol

Ta có: x/y = 0,015/0,2 = 3/4

Công thức hóa học của oxit sắt là

c) + 8HCl → + + O (2)

Theo đề bài trong a g oxit sắt có 0,84g sắt và 0,02 mol nguyên tử oxi

→ a = 0,84 + (16.0,02) = 1,16 → = 0,005 mol

Theo (2) = = 0,04 mol

= 1000.0,04/2 = 20ml