Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Hãy nêu những phương pháp thường được áp dụng để chống ăn mòn kim loại. Cơ sở khoa học của mỗi phương pháp đó.

Câu 15:

Hãy nêu những phương pháp thường được áp dụng để chống ăn mòn kim loại. Cơ sở khoa học của mỗi phương pháp đó.

Lời giải:

Phương pháp chống ăn mòn Cơ sở khoa họcPP bảo vệ bề mặt Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trườngPP điện hóa Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện hóa và kim loại hoạt động hơn bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ