Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Từ một loại nguyên liệu chứa 80% tinh bột, người ta sản xuất ancol etylic bằng phương pháp lên men. Sự hao hụt trong toàn quá trình là 20%. Từ ancol etylic người ta pha thành cồn 90°.

Câu 14:

Từ một loại nguyên liệu chứa 80% tinh bột, người ta sản xuất ancol etylic bằng phương pháp lên men. Sự hao hụt trong toàn quá trình là 20%. Từ ancol etylic người ta pha thành cồn 90°. Tính thể tích cồn thu được từ 1 tấn nguyên liệu biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.

Lời giải:

Khối lượng tinh bột trong 1 tấn nguyên liệu: 1000 x 80/100 = 800kg

PT:

Cứ 162 g tinh bột thu được 92g ancol etylic

Vậy 800 kg tinh bột sẽ tạo ra 800 x 92/162 kg ancol etylic

Vì sự hao hụt trong toàn quá trình là 20% nên thể tích cồn 900 là: 92.800/162 x 80/100 x 100/90 x 1/0,8 = 504,8l