Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Khối lượng thanh kẽm thay đổi thế nào sau khi ngâm một thời gian trong các dung dịch :

Câu 14:

Khối lượng thanh kẽm thay đổi thế nào sau khi ngâm một thời gian trong các dung dịch :

a)

b) Pb(

c)

d) .

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion thu gọn. Giả thiết các kim loại giải phóng ra đều bám hết vào thanh kẽm.

Lời giải:

a) Zn + + Cu

65g     64g

< → khối lượng giảm

b) Zn + Pb( → Zn( + Pb

65g     207g

< → khối lượng tăng

c) Zn + → Zn( + 2Ag

65g     2.108g

> → khối lượng tăng

d) Zn + + Ni

65g     59g

> → khối lượng giảm.