Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Khi cho 1 g sắt clorua nguyên chất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 tạo ra 2,6492 g bạc clorua. Hỏi đó là sắt(II) clorua hay sắt(III) clorua

Câu 13:

Khi cho 1 g sắt clorua nguyên chất tác dụng với lượng dư dung dịch tạo ra 2,6492 g bạc clorua. Hỏi đó là sắt(II) clorua hay sắt(III) clorua

Lời giải:

Phương trình hoá học :

+ → Fe( + nAgCl

Theo PT:(56 + 35,5n) g → n(108 + 35,5) g

Theo đề bài : 1 g → 2,6492 g

Ta có phương trình : (56 + 35,5n).2,6492 = n(108 + 35,5)

Tìm được n = 3 => Muối sắt cần tìm là .