Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Phân biệt 3 hỗn hợp sau bằng phương pháp hoá học : a) Fe và FeO ;

Câu 12:

Phân biệt 3 hỗn hợp sau bằng phương pháp hoá học :

a) Fe và FeO ;   b) Fe và ;   c) FeO và .

Lời giải:

Lấy một ít các hỗn hợp cho vào dung dịch dư, hỗn hợp không làm nhạt màu dung dịch là hỗn hợp (c) FeO và . Lọc lấy chất rắn sau phản ứng của hỗn hợp (a) là Cu và FeO ; của hỗn hợp (b) là Cu và cho phản ứng với dung dịch HCl dư ; Cho dung dịch NaOH dư vào các dung dịch vừa thu được, nếu thấy có kết tủa màu nâu đỏ thì hỗn hợp ban đầu là Fe và , nếu có kết tủa màu trắng xanh thì hỗn hợp ban đầu là Fe và FeO.