Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe).

Câu 12:

Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và , tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử thành Fe). Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl được 11,2 lít (đktc). Xác định khối lượng của Al trong hỗn hợp bột X.

Lời giải:

PTHH của phản ứng nhiệt nhôm :

2Al + + 2Fe

Trường hợp Al hết:

= = 0,5 (mol) ⟹ = 0,5.56 = 28 (g) > 26 (g)

(Loại vì mâu thuẫn định luật bảo toàn khối lượng).

Trường hợp Al dư :

; → 3/

Gọi a, b lần lượt là số mol của Al và ban đầu.

27a + 160b = 26,8 → a = 0,4 (mol)

2b + (a - 2b). 1,5 = 0,5 b = 0,1 (mol)

Vậy = 27.0,4 = 10,8 (g).