Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit ). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước.

Câu 12:

Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit ). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của X. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế X từ axit và ancol tương ứng.

Lời giải:

Từ sản phẩm cháy ta có :

= = 0,2 mol → = 2,4 g

= 2. = 0,3 mol → = 0,3 g

= 4,3 - 2,4 - 0,3 = 1,6 (g) → = 0,1 mol.

Đặt công thức phân tử của X là . Ta có tỉ lệ :

x : y : z = 0,2 : 0,3 : 0,1 = 2 : 3 : 1.

CTĐGN của X là O

Mà X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là .

Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên có công thức cấu tạo :

CH= (anlyl fomat) hoặc = (metyl acrylat).

HCOOH + =CH-OH

OH + COOH -CH= + O

=CH-COOH + OH

OH + COOH =CH-