Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không nếu điện phân dung dịch NíO4 với a) Các điện cực trơ (Pt) b) Các điện cực tan (Ni)

Câu 12:

Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không nếu điện phân dung dịch với

a) Các điện cực trơ (Pt)

b) Các điện cực tan (Ni)

Lời giải:

Khi điện phân dung dịch với :

Điện cực trơ :

Ở catot xảy ra sự khử các ion thành Ni kim loại.

Ở anot xảy ra sự oxi hoá các phân tử O sinh ra khí .

Điện cực tan :

Ở catot xảy ra sự khử các ion thành Ni kim loại.

Ở anot xảy ra sự oxi hoá điện cực Ni thành các ion .