Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và nước. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết nó thuộc loại phản ứng gì ?

Câu 12:

Amoni đicromat khi được nung nóng tạo ra crom(III) oxit, nitơ và nước. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết nó thuộc loại phản ứng gì ?

Lời giải:

( + + O

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử.