Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau :

Câu 11:

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau :

Cr→ ( → Cr

Lời giải:

4Cr +

+ ( + O

( + NaOH → Cr +

Cr + NaOH → + O.