Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm).

Câu 11:

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g   B.14,3g   C.8,9g   D.15,7g

Lời giải:

Đáp án: B

X + NaOH tạ ra hỗn hợp khí Z đều làm xanh quỳ tím nên X gồm:

(x mol) và (y mol)

Tỉ khối hơi của Z so với là 13,75, sử dụng sơ đồ đường chéo ta có: 3x = y (1)

= 0,2 ⇒ x + y = 0,2 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,05; y = 0,15

Khối lượng hỗn hợp muối = 0,05.82 + 0,15.68 = 14,3g