Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: So sánh tính chất lí, hoá học giữa các hợp chất của crom (III) với các hợp chất của nhôm.

Câu 10:

So sánh tính chất lí, hoá học giữa các hợp chất của crom (III) với các hợp chất của nhôm.

Lời giải:

- Tính chất lí học:

Hợp chất của Cr (III) Hợp chất của nhôm - Cr2O3: chất rắn, màu lục thẫm, không tan

- Cr(OH)3 : kết tủa màu lục xám

- Muối Cr(III) hay gặp trong trong phèn crom- kali

CrCl3: màu tím; Cr2(SO4)3: màu hồng

- Al2O3: Chất rắn màu trắng, cứng , không tan trong nước

- Al(OH)3: Kết tủa keo trắng

- Muối nhôm hay gặp trong phèn nhôm

- Tính chất hóa học:Các hợp chất của Cr(III) có tính chất lưỡng tính giống như hợp chất của nhôm.