Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là Pb(OH)2.PbCO3, lâu ngày thường bị xám đen. Để phục hồi những bức tranh đó người ta phun lên bức tranh nước oxi già H2O2,

Câu 10:

Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là Pb., lâu ngày thường bị xám đen. Để phục hồi những bức tranh đó người ta phun lên bức tranh nước oxi già , bức tranh sẽ trắng trở lại. Viết phương trình hoá học của phản ứng để giải thích việc làm trên.

Lời giải:

Pb. lâu ngày tác dụng dần với khí S cò trong không khí tạo ra PbS màu đen :

Pb + S →PbS↓+ O

Phun dung dịch sẽ làm cho PbS chuyển thành màu trắng :

PbS + ↓ + O.