Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là

Câu 1:

Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là

A. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn.

B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo.

C. sản phẩm của công nghệ hoá dầu.

D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật.

Lời giải:

Đáp án A

Câu 2:

Trong thành phần của xà phòng và của chất giặt rửa thường có một số este. Vai trò của các este này là

A. làm tăng khả năng giặt rửa

B. tạo hương thơm mát, dễ chịu

C. tạo màu sắc hấp dẫn.

D. làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 3:

Không nên dùng xô, chậu bằng nhôm để đựng quần áo ngâm xà phòng vi

A. quần áo bị mục nhanh

B. xô chậu nhanh hỏng do trong xà phòng có kiềm

C. quần áo bị bạc nhanh

D. quần áo không sạch

Lời giải:

Đáp án B