Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết về Glucozo

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

   - Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở C (dạng α) và C (dạng β).

   - Dễ tan trong nước.

   - Có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía, Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, ... và nhất là trong quả chín.

   - Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %).

II. Cấu trúc phân tử

   Glucozơ có công thức phân tử là , tồn tại ở dạng mạch hở và mạch vòng.

1. Dạng mạch hở

   Bằng thực nghiệm cho thấy:

      - Khử hoàn toàn glucozơ thì thu được hexan. Vậy 6 nguyên tử C của phân tử glucozơ tạo thành 1 mạch hở không phân nhánh.

      - Glucozơ có phản ứng tráng bạc, khi tác dụng với nước brom tạo thành axit gluconic, chứng tỏ trong phân tử có nhóm CH=O.

      - Glucozơ tác dụng với Cu tạo thành dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau.

      - Glucozơ tạo este chứa 5 gốc COO, vậy trong phân tử có 5 nhóm OH.

   Suy ra công thức phân tử glucozo dạng mạch hở:

OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O

   Hoặc viết gọn là: OH[CHOH]

2. Dạng mạch vòng

   Glucozơ kết tinh tạo ra hai dạng tinh thể có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Các dữ kiện thực nghiệm khác đều cho thấy hai dạng tinh thể đó ứng với hai dạng cấu trúc vòng khác nhau.

   Nhóm –OH ở  cộng vào nhóm >C=O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β:

   α – glucozơ (≈ 36 %) dạng mạch hở (0,003 %) β – glucozơ (≈ 64 %)

   - Nếu nhóm –OH đính với  nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α-, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β–

   - Nhóm –OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH– hemiaxetal

   Để đơn giản, công thức cấu tạo của glucozơ có thể được viết như sau:

III. Tính chất hóa học

   Glucozơ có các tính chất của anđehit và ancol đa chức

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

a) Tác dụng với Cu(OH)2

   Trong dung dịch, ở nhiệt độ thường glucozơ hòa tan Cu cho dung dịch phức đồng - glucozơ có màu xanh lam:

   → Phản ứng này chứng minh glucozo có nhiều nhóm OH

b) Phản ứng tạo este

   Khi tác dụng với anhiđrit axetic, glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axetat trong phân tử O(

OHCHO + 5(O → (CHO + COOH

   → Phản ứng này dùng để chứng minh trong phân tử glucozơ có 5 nhóm OH.

2. Tính chất của anđehit

a) Oxi hóa glucozơ

   - Với dung dịch  trong , đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

   - Với dung dịch Cu trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) Glucozo khử Cu (II) thành Cu (I) tạo kết tủa đỏ gạch O.

   - Với dung dịch nước brom:

   → Các phản ứng này chứng tỏ glucozơ có nhóm CHO.

b) Khử glucozơ

   Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

3. Phản ứng lên men

   Khi có enzim xúc tác, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

4. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

   Riêng nhóm –OH ở  (–OH hemiaxetal) của dạng vòng tác dụng với metanol có HCl xúc tác, tạo ra metyl glicozit:

   Khi nhóm –OH ở  đã chuyển thành nhóm –, dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

IV. Điều chế, ứng dụng

1. Điều chế (trong công nghiệp)

   - Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim.

   ( + O →

   - Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc:

   - Thủy phân mantozo:  + O →  (glucozơ)

   - Thủy phân saccarozo:  + O →  (glucozơ) +  (fructozơ)

   - Trùng hợp HCHO: 6HCHO →  (Ca, )

2. Ứng dụng

   - Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

   - Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruột phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

V. Fructozo

   Là đồng phân của glucozo.

1. Công thức cấu tạo

   - Công thức phân tử .

   - Công thức cấu tạo OH - CHOH - CHOH - CHOH - CO - OH.

   - Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh:

2. Tính chất vật lí

   - Là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước, có vị ngọt gấp rưỡi đường mía và gấp 2,5 lần glucozơ.

   - Vị ngọt của mật ong chủ yếu do fructozơ (chiếm tới 40 %).

3. Tính chất hóa học

   - Fructozơ có tính chất của poliol và của OH – hemiaxetal tương tự glucozơ

   - Trong môi trường trung tính hoặc axit, fructozơ không thể hiện tính khử của anđehit, nhưng trong môi trường kiềm, fructozơ lại có tính chất này do có sự chuyển hóa giữa glucozơ và fructozơ qua trung gian là một enđiol.

* Chú ý:

 Fructozơ không phản ứng được với dung dịch nước brom và không có phản ứng lên men.