Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. Vị trí, cấu tạo

   - Fe thuộc ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB

   - Cấu hình e:  ⇒ Fe là nguyên tố d, có  ngoài cùng,  hoá trị II.

II. Tính chất vật lý

   - Fe là kim loại nặng, dễ rèn, màu trắng hơi xám.

   - Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính nhiễm từ (khác với các kim loại khác).

   - Fe có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện hoặc tâm khối tuỳ vào nhiệt độ.

III. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim:

   - Tác dụng với lưu huỳnh:

   - Tác dụng với oxi:

   - Tác dụng với :

2. Tác dụng với axit

   - Với dung dịch HCl,  loãng:

Fe +  →  +

   - Với dung dịch  và  đặc, nóng:

Fe +  loãng → Fe( + NO + O

Chú ý:

   -  Fe bị thụ động với các axit  đặc, nguội và  đặc, nguội.

3. Tác dụng với dung dịch muối

Fe +  →  + Cu↓

4. Tác dụng với nước ở nhiệt độ cao