Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

1. Cấu tạo

   - Nhôm có số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

   - Cấu tạo của nhôm: Cấu hình electron: , hay [Ne] . Al là nguyên tố p, Năng lượng ion hóa: :  = 2744: 1816 = 1,5: 1. Độ âm điện 1,61. Mạng tinh thể: nhôm có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện.

2. Tính chất vật lý

   - Nhôm là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng. Có thể dát mỏng được, lá nhôm mỏng 0,01mm.

      + Nhôm là kim loại nhẹ (2,7g/), nóng chảy ở C.

      + Nhôm dẫn điện và nhiệt tốt. Độ dẫn nhiệt bằng 2/3 đồng nhưng lại nhẹ hơn đồng(8,92g/) 3 lần. Độ dẫn điện của nhôm hơn sắt 3 lần.

3. Tính chất hóa học

a) Tính khử của nhôm

Al →  + 3e.

   - Tác dụng với phi kim:

   - Tác dụng với oxit kim loại:

   - Tác dụng với axit:

   - Tác dụng với dung dịch kiềm: 2Al + 2NaOH + O →  +

b) Tính chất của hợp chất nhôm

   Nhôm oxit và nhôm hidroxit là những hợp chất có tính lưỡng tính:

Ví dụ:

 + 2NaOH →  + O

 + 6HCl →  + O

4. Sản xuất

   Sản xuất bằng phương pháp điện phân  nóng chảy.