Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10^(-6) mol/m^3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm.

Câu 7:

Khí do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng vượt quá 30. mol/ không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không ?

Lời giải:

Nồng độ của trong 50 lít không khí là

Lượng chưa vượt quá quy đinh như vậy thành phố không bị ô nhiễm