Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 7:

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít (đktc) và 2,7 gam O. Công thức phân tử của X là

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án B

CT:

x : y : z = = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : ( Vì este đơn chức có 2 oxi nên n=1 => CTPT