Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi đun nóng nước còn lại thu thêm 2gam kết tủa nữa. Giá trị của a là :

Câu 6:

Sục khí vào dung dịch Ca thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi đun nóng nước còn lại thu thêm 2gam kết tủa nữa. Giá trị của a là :

A. 0,05 mol.

B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.

D. 0,08 mol.

Lời giải:

Số mol = =0,03(mol)

Số mol kết tủa thêm = = 0,02 (mol)

Theo pt ⇒ = = 0,02 mol

Tổng số mol = (1) + (2) = 0,03 + 2. 0,02 = 0,07 (mol)