Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95g . Xác định tên kim loại

Câu 6:

Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95g . Xác định tên kim loại

Lời giải:

Gọi kim loại cần tìm là M, có hóa trị là n

Công thức muối clorua là

Công thức muối nitrat là M(. Có số mol là x

Theo bài ra ta có hệ phương trình :