Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

Câu 6:

Cho 100 ml dung dịch 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

Lời giải:

Số mol = 0,1. 1 = 0,1 (mol)

Số mol = = 0,025 (mol)

+ 3NaOH → Al + 3NaCl (1)

0,1(mol)              0,1(mol)

2Al + 2NaOH → + O (2)

0,05(mol)

2 Al(OH)3 - + O (3)

0,05(mol)         0,025(mol)

Theo pt(3) ta thấy = 2. = 2. 0,025 = 0,05 (mol)

Như vậy đã có: 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol) Al đã bị hòa tan ở pt (2)

Từ (1) và (2) số mol NaOH = 3.0,1 + 0,05 = 0,35 (mol)

Nồng độ mol/l = = 1,75M